2014 > 11

I.M. Duktiga 4-åringa felfria på hinder, love 1 tids fel o Belagren 0

Läs hela inlägget »

Lyckad 1:a medlems möte för att bilda en ryttarförenig. Drygt 40 pers som kom o röstade fram nam o styrelsen. Första styrelse möte 11/12 kl 18.30 o första årsmöte i feb.

Läs hela inlägget »

Glömde skryta om IM's elever på fridadagarna där Anna Persson på Bysen o Mikaela Malmqvist på Kefas deltog med fina resultat

Läs hela inlägget »

Vi vill starta talang/tävlings grupp där elever rider 1-2 ggr/v på bestämd tid o 1-2 ggr extra tex helg. Vi har tävlings c-ponnyn Kortez ledig just nu.

Läs hela inlägget »

Flash Dancer I.M. debuterar int l idag

Läs hela inlägget »

I.M. spec/tävlings elev Mikaela på 5-åriga Bella I.M. e Calato-Carpaccio

Läs hela inlägget »

KALLELSE


Kallelse till allmänt möte i syfte att bilda en förening/ridklubb


16/11-14 kl 17.00 i Fjälkinge  Håstadsv 382 tel 0768619899


HÄST uppvisning med BUFFE därefter möte/bilda en förening


Förslag till dagordning 


  1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av protokollsekreterare
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  5. Fastställande av föredragningslista för mötet
  6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
  7. Fastställande av stadgar för föreningen
  8. Fastställande av namn på föreningen
  9. Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmöte

Förslag till stadgarna se Svenska Ridsportförbundets typstadgar för föreningar

Med vänlig hälsning, Iwona Majewska
Läs hela inlägget »