Finess I.M.

Finess helsyster med Forentino första gång utan lina o första galopp ngnsin, med Jenny Nilsson

-

-