Förening/ridklubb

KALLELSE


Kallelse till allmänt möte i syfte att bilda en förening/ridklubb


16/11-14 kl 17.00 i Fjälkinge  Håstadsv 382 tel 0768619899


HÄST uppvisning med BUFFE därefter möte/bilda en förening


Förslag till dagordning 


  1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av protokollsekreterare
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  5. Fastställande av föredragningslista för mötet
  6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
  7. Fastställande av stadgar för föreningen
  8. Fastställande av namn på föreningen
  9. Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmöte

Förslag till stadgarna se Svenska Ridsportförbundets typstadgar för föreningar

Med vänlig hälsning, Iwona Majewska
Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-